interview-innerПас Реформ – лидер в люпилните
технологии и в България

„Довериха ни се най-добрите люпилни”Илия Маринов, официален представител за България

Пас Реформ е международна компания, специализирана в развиването на иновативни люпилни технологии за птицевъдния сектор от 1919 година. Компанията е заслужила своята позиция на един от световните лидери в производството на люпилно оборудване чрез десетилетия проучване на биологичните и физиологичните аспекти на ембрионалното развитие на домашните птици, съчетани със задълбочено познаване на всички звена в производствената верига и фокус върху бъдещето. Разговарям с официалния представител за България Илия Маринов – Екомат ООД.

Какво представлява Пас Реформ?

Пас Реформ е фирма за инкубатори, създадена в Холандия през 1919 година. През почти 100-годишната си история компанията се занимава само с производство на инкубатори. Пас Реформ е една от водещите в света в сферата на люпилните технологии и пазарен лидер в България по брой продадени машини и яйцеместа.

Какво отличава Пас Реформ в сравнение с другите подобни  технологии?

От 60-те години на миналия век до днес Пас Реформ въведе и разви своя уникален модулен дизайн. Всяка машина е базирана на секции от 19200 яйцеместа /кокошки/, като от своя страна всяка секция има независимо управление на температура, влажност и вентилация. Това позволява да се поддържа хомогенен климат в инкубатора, включително и в най-голямата машина, която е със 115 200 яйцеместа. Разликата в температурата в две произволно избрани точки в машината е не повече от 0,5 градуса по Фаренхайт.

Холандците са изключително практични хора и затова всички машини на Пас Реформ са лесни за почистване, експлоатация и поддръжка.

Пас Реформ е единственият производител, който поддържа своя Академия от учени,  специалисти в областта на ембриологията, генетиката и биотехнологиите. Дизайнът на оборудването е изграден в съответствие с нуждите на развиващия се ембрион.

Каква е историята на Пас Реформ в България и защо фирмата е пазарен лидер?

Първите машини на Пас Реформ в България са доставени през 1980 г. в Славяново, Плевенско, по държавна поръчка. Хората от бранша познават нерадостната история на това предприятие и тези машини, но е факт, че оборудване от онази доставка все още е в експлоатация на няколко места в България. Тези инкубатори не са виждали оригинални резервни части и въпреки това след 30-годишна експлоатация все още дават добри резултати и са „на вярна служба” при своите собственици. Настоящето представителство на Екомат ООД е учредено през 2003 г. и от създаването си досега доставените от нас машини произвеждат около 150 000 еднодневни пилета на ден.

Българските птицевъди са прагматични хора. Те предпочитат това, което е здраво и е лесно за управление дори от човек, който няма специални умения, надеждно във времето и с ниски експлоатационни разходи.

Пас Реформ предлага не просто машини, а технология.  Това означава, че дори да нямате никакъв опит в птицевъдството, ние можем да ви обучим, да планираме вашата люпилня, да ви дадем професионални технически и технологични консултации, както и да ви предоставим всички средства /бих ги нарекъл решения до ключ/ за стартиране на люпилен бизнес.

На първо място все пак машините на Пас Реформ са предпочитани заради тяхното високо качество. Люпилнята е сърцето на интеграцията. Всеки проблем тук се отразява тежко по целия цикъл на производство. А разумните предприемачи предпочитат да не правят компромиси, що се касае до оборудването за люпилните.

Какви са последните новости при люпилните технологии на Пас Реформ?

Пас Реформ е фирма, която непрекъснато се стреми да подобрява своите продукти, съобразявайки се  с реалните нужди на пазара. Промишленото производство се развива, а с него и люпилните технологии. Запазен е единствено модулният дизайн, който е уникален за Пас Реформ. Новият модел SmartProTM съчетава най-новите технологии с близо 100-годишния опит на фирмата. Основните акценти са върху охлаждането и хигиената. Новите генетично подобрени породи птици отделят по-висока метаболитна температура при инкубация, съответно и новите машини са с 10-кратно увеличен капацитет на охлаждане. Капацитетът на охлаждане е повече от достатъчен и в този смисъл казваме, че това са машини, готови да поемат дори хибридите на бъдещето.

Хигиената като ключов фактор в съвременната хранителна индустрия е поставена на много високо ниво. В нейна полза „работи” дори дизайнът на люпилните на Пас Реформ. Машините са с гладки стени, лесни за миене, без навити в тях тръби и труднодостъпни за почистване точки. Дори захранващото табло е така разположено, че да не се влияе от честото миене и дезинфекция. Рамките и касетите на инкубаторите са с вградена биологична защита – микробан, която възпрепятства развитието на микроорганизми по тях. Вече всички сензори в машината са дигитални, като новите компютърни модели ни позволиха да усъвършенстваме въздухопотока в машините.

Какво е бъдещето пред Пас Реформ в България?

Представителството на Екомат ООД е учредено през 2003 г. и за последните 10 години доказахме, че намеренията ни са сериозни. Ще продължим да бъдем близо до нашите клиенти и да се вслушваме в техните нужди. Светът се нуждае от все повече храна, а пилешкото е здравословно, евтино и не е свързано с религиозни предубеждения. България има традиции в птицевъдството и считаме, че секторът ще се развива, макар и с по-бавни темпове. Все по-голям интерес има към люпилни за водоплаващи и други видове птици.

Най-важното е, че ни се довериха най-добрите люпилни в България. Ще продължим да работим за тяхното усъвършенстване и високи резултати.

За контакти: 0888 85 75 50

info@ecomat.biz