Екомат ООД е дружество, специализирано в доставките на механично, електронно и електрическо оборудване в областта на селското стопанство и околната среда.

Нашата мисия е техногичното обновяване на материалната база на  производителите, с цел подобряване на ефективността и конкурентноспособността на нашите клиенти.

Екомат ООД представлява водещи международни компании на българския пазар. Нашата силна страна е в предлагането на изпитани и утвърдени от практиката технически решения, произвеждани от фирми с много годишно присъствие на пазара. Всички предлагани от нас продукти и технологии са преминали специализиран одит за качество и са доказали своята надежност в продължение на времето. Ние не експериментираме с вашите средства и време. Всички представлявани от нас марки са с доказана репутация, качество и традиция.

Дружеството е учредено през 2001 г. в гр. София, като наши клиенти са водещи български дружества, отношенията си, с които изграждаме на базата на дългосрочно и коректно сътрудничество. От 2003 година сме официален представител на Пас Реформ за България

Екомат има богат опит при внедряването на проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз.

Предлагаме планиране, проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на индустриалното оборудване.